Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Kent u de Arbowet en de RI&E-verplichting?

In het jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW* was al te lezen dat veel bedrijven niet over de vereiste RI&E beschikken. En van die bedrijven geeft maar liefst 67% (!) aan de Arbowet en de RI&E-verplichting niet te kennen.

Dit is op zijn minst schrikbarend te noemen. Ook kunnen we ons afvragen of het misschien wel een logisch percentage is. Efficiënt produceren vindt men in veel sectoren namelijk belangrijker dan gezond en veilig werken. Volgens het rapport komt dit onder meer door concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over de toepassing van arboregels. Zelfs wanneer de kennis wél aanwezig is, dan zijn onvoldoende toezicht op de werkvloer, haast en ingesleten gewoontes veelal de redenen om niet veilig te werken.

Sinds een paar jaar controleert de Inspectie SZW strenger op de aanwezigheid van een RI&E. Deze verplichting staat in de Arbowet, maar wordt vooral door kleinere organisaties niet altijd nageleefd. De Inspectie mag direct een boete opleggen als een organisatie geen RI&E heeft opgesteld.

Maar hoe zit dat dan met die verplichte RI&E?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden bij de ondernemingen. Voor een goed arbobeleid moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het plan van Aanpak is onderdeel van de RI&E.


Is een Dak RI&E dan ook verplicht?

Vaak hoor ik gebouweigenaren zeggen dat ook een Dak RI&E verplicht is. Meestal hebben ze dit te horen gekregen van een uitvoerend bedrijf dat onderhoudswerkzaamheden op de daken voor hen uitvoert. Maar nee, tot het laten uitvoeren van zo’n Dak RI&E is de gebouweigenaar niet verplicht, in ieder geval niet in zijn rol als opdrachtgever. Wel is hij dit verplicht in zijn rol als werkgever wanneer eigen werknemers het dak gebruiken als werkplek. In dat geval spreken we van een verdiepende RI&E waarbij, in aanvulling op de algemene bedrijfs RI&E, meer in detail wordt gekeken naar meer specifieke werkzaamheden, werkplekken of risico’s.


Maar opdrachtnemers dan, die moeten toch ook veilig kunnen werken?

Volgens de geldende wetgeving (Woningwet, Burgerlijk Wetboek) heeft de eigenaar van een gebouw een wettelijke ‘zorgplicht’ en zal zorg moeten dragen voor de veiligheid van de gebruikers van dat gebouw. Hieronder vallen ook onderhoudsbedrijven die in opdracht van de gebouweigenaar werkzaamheden op daken uitvoeren. En dat zijn er vaak nogal wat. Een Dak RI&E is dan voor een gebouweigenaar een mooi instrument om de risico’s bij de werkzaamheden van al deze partijen in kaart te laten brengen; van eigen mensen en van derden. Vervolgens kan op basis hiervan een concreet plan van aanpak c.q. een dakveiligheidsplan worden opgesteld en kunnen bijvoorbeeld permanente voorzieningen worden aangebracht waar alle onderhoudspartijen gebruik van kunnen maken.

Ook in financiële zin is de gebouweigenaar hierbij gebaat. De optelsom van alle kosten van initiële veiligheidsvoorzieningen die door de onderhoudspartijen in rekening worden gebracht, is vaak een veelvoud van de kosten van het aanbrengen van permanente voorzieningen.

Maar mogelijk nog belangrijker: als gebouweigenaar laat je hiermee tevens zien dat je je verantwoordelijkheden - en daarmee de veiligheid, gezondheid en het welzijn van mensen - serieus neemt.

* Inspectie SZW is het uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de vroegere ‘Arbeidsinspectie’).

Meer weten of partner
van ons worden?

Bel ons direct

+31 (0)40 261 89 60

Of neem direct contact met ons op