1
2
3
4
5

Dak Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (Dak RI&E)

De basis voor veilig werken

 

Binnen de Arbowet is vastgelegd dat alle werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uitgevoerd dienen te worden. Het is van belang te doen wat wettelijk is voorgeschreven en maatschappelijk is aanvaard. Om de zorgvuldigheid van bestuur aantoonbaar te maken is het inventariseren van risico's een grote stap. Als u beschikt over een gedegen plan van aanpak en de uitvoering van actiepunten binnen uw bedrijfsvoering is geadresseerd, worden deze risico's tot een minimum beperkt.

Samen met onze opdrachtgevers richten wij iedere onveilige werkplek optimaal in, waardoor toekomstige werkzaamheden veilig en gezond uitgevoerd kunnen worden.

Deskundig opstellen van een Dak RI&E

Om 'het dak als werkplek' in te richten met permanente klim- en valbeveiligingsvoorzieningen kan het zinvol zijn een Dak Risico-Inventarisatie & -Evaluatie uit te laten voeren. Criteria die hierbij worden gehanteerd, zijn:

• Een objectieve benadering van de situatie
• Kennis van voorkomende risico`s en te nemen maatregelen
• Kennis van beschikbare materialen, arbeidshulpmiddelen en veiligheidsystemen
• Kennis van de Arbowet en -regelgeving
• Bouwkundige kennis

Wanneer u een Dak Risico-Inventarisatie & -Evaluatie wilt laten uitvoeren, neemt u dan contact op met een van onze Safety Engineers. Zij doen u graag een voorstel. U kunt uw aanvraag sturen naar: info@amendex.nl
                                                                                                             

          

Amendex Nederland B.V.

Steenoven 4
5626 DK Eindhoven

T: +31 (0)40 261 89 60
E: info@amendex.nl

Amendex Belgium B.V.

Rubensstraat 104/44
2300 Turnhout
Belgium

T: +32 (0)3 644 15 90
I:  www.amendex.be

Volg ons op:

LinkedIn