1
2
3
4
5

Vastgoed

Gebouwen zijn tijdens de beheer- en onderhoudsfase toenemend onderhevig aan inspectie en onderhoud. Daarnaast leidt de toename van energiedaken, groendaken en ingewikkelde architectonische ontwerpen tot een intensiever en complexer onderhoud. Vóórdat beheer en onderhoud plaatsvindt, is een nauwkeurige inventarisatie van veiligheidsrisico’s dan ook letterlijk van levensbelang. Daarnaast is het noodzakelijk om beheermaatregelen uit te werken in een helder plan van aanpak.

Amendex brengt via een grondige risico-inventarisatie en -evaluatie alle veiligheidsrisico’s overzichtelijk in kaart. En neemt aansluitend de vakkundige
installatie van de benodigde klim- en valbeveiligingsvoorzieningen voor
rekening. 

Amendex Nederland B.V.

Steenoven 4
5626 DK Eindhoven

T: +31 (0)40 261 89 60
E: info@amendex.nl

Amendex Belgium bvba

SPBC Building B bus 23
Harmoniestraat 52 
B 2300 Turnhout

T: +32 (0)3 644 15 90
I:  www.amendex.be

Volg ons op:

LinkedIn