1
2
3
4
5

Programma van Eisen

Duidelijk en eenduidig

Wanneer u permanente klim- en valbeveiligingsvoorzieningen wilt gaan aanbrengen, is het zaak vooraf helder te hebben wat er exact dient te worden aangebracht en aan welke eisen moet worden voldaan. 

In een Programmma van Eisen zijn alle toe te passen materialen en bijbehorende minimale eisen omschreven en gespecificeerd. Geheel volgens de geldende wet- en regelgeving en gericht op uw specifieke situatie, wensen en eisen.

Amendex neemt u rondom het opstellen hiervan graag alle zorgen uit handen. Onze Safety Engineers bieden u hierbij graag een helpende hand: info@amendex.nl.

Amendex Nederland B.V.

Steenoven 4
5626 DK Eindhoven

T: +31 (0)40 261 89 60
E: info@amendex.nl

Amendex Belgium bvba

SPBC Building B bus 23
Harmoniestraat 52 
B 2300 Turnhout

T: +32 (0)3 644 15 90
I:  www.amendex.be

Volg ons op:

LinkedIn