1
2
3
4
5

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voorwerk voor meer veiligeid

Binnen de ARAB & Codex wetgeving, Welzijnswetgeving en het Koninklijk besluit is vastgelegd dat alle werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uitgevoerd dienen te worden. Het is van belang te doen wat wettelijk is voorgeschreven en maatschappelijk is aanvaard. Om de zorgvuldigheid van bestuur aantoonbaar te maken is het inventariseren van risico's een grote stap. Als u beschikt over een gedegen plan van aanpak en de uitvoering van actiepunten binnen uw bedrijfsvoering is geadresseerd, worden deze risico's tot een minimum beperkt.

Samen met onze opdrachtgevers richten wij iedere onveilige werkplek optimaal in, waardoor toekomstige werkzaamheden veilig en gezond uitgevoerd kunnen worden.

Deskundig opstellen van een RI&E

Er bestaan geen deskundigheidseisen voor het opstellen en/ of uitvoeren van een risico inventarisatie. De complexiteit van het gebouw en de werkplaats bepaalt het vereiste niveau van de deskundige. Criteria die worden gehanteerd om te bepalen of een instantie of persoon voldoende deskundig is, zijn:

• Onafhankelijkheid (van leveranciers en veiligheidsystemen)
• Kennis van voorkomende risico`s en de daarvoor te nemen maatregelen
• Kennis van beschikbare materialen, arbeidshulpmiddelen en veiligheidsystemen
• Kennis van de ARAB & Codex wetgeving, Welzijnswetgeving en het Koninklijk besluit
• Bouwkundig inzicht

Om de onafhankelijkheid te waarborgen werkt Amendex samen met deskundige adviesbureau's welke de risico inventarisatie en evaluatie voor u kunnen opstellen. Wij brengen u graag met deze bureau's in contact.

Amendex Nederland B.V.

Steenoven 4
5626 DK Eindhoven

T: +31 (0)40 261 89 60
E: info@amendex.nl

Amendex Belgium B.V.

Rubensstraat 104/44
2300 Turnhout
Belgium

T: +32 (0)3 644 15 90
I:  www.amendex.be

Volg ons op:

LinkedIn